บุคลากรกองคลัง อบต.หัวโพ

 

 

 

นางสาวกนกทิพย์  เชื้อโพธิ์หัก

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาววาสนา  ปัญญาธงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
 
นางสาวณัชสิกา  ก๋งจ้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางวชิรา  ตลุ่มเครือ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 

 
 
 
 
นางสาวปิติพรรณ  นาคสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาววรัญญา  จ่ามา
คนงาน (ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้)
 
 
 
 
 
 
นางสาวนลินรัตน์  แสงอรุณ
คนงาน (ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นายทองเจือ ก๋งจ้อย
นายกอบต.หัวโพ

โทร 081-8575011
 

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.หัวโพ
ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3238-3233